شماره کفی خودروبر

شماره کفی خودروبر

بلاگ
0
شماره کفی خودروبر
شماره کفی خودروبر یك خودرو شش تنی است كه به همراه یك کفی هیدرولیك ارائه می گردد اطلاق می گردد كه وظیفه کفی خودروبر این است كه خودرو آسیب دیده را بر روی کفی موردنظر خود قرار داده و به مقصد موردنظر تقاضا نماینده برساند. طراحی و ساختمان انواع کفی خودروبر…
مطالعه مطلب
فهرست