خودروبر پارس شبانه روزی

جرثقیل خودروبر شبانه روزی

خودروبر
0
جرثقیل خودروبر شبانه روزی
جرثقیل خودروبر شبانه روزی یکی از خدمات خودروبر پارس است که با کمک کارشناسان انجام می گردد. در بعضی از شرایط وقتی با خودرویمان در حال حركت به مقصدی یا مسافرتی می باشیم، خودروی ما دچار نقص فنی میشود كه امكان راه اندازی مجدد آن از عهده ما خارج است…
مطالعه مطلب
فهرست