خودروبر شبانه روزی ارومیه

خودروبر ارومیه

خودروبر
0
خودروبر ارومیه
خودروبر ارومیه یکی از خدماتی است که توسط گروه خودروبر پارس صورت می گیرد. در بعضی از شرایط زمانی كه با خودرو در حال حركت به مقصدی یا مسافرتی هستیم، خودروی ما دچار نقص فنی میشود كه امكان راه اندازی مجدد آن از عهده ما خارج است. و یا به…
مطالعه مطلب
فهرست